FAQ - eurekacup

Vragen en Antwoorden

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen per opdracht.

 

1e leerjaar

 

Heutink: The whole package

Moet het prototype ook echt werken?

Ja, het prototype moet wel echt werken. Het sorteren mag daarbij in principe niet beïnvloed worden door menselijke handelingen. Op de finaledag wordt de werking van jullie prototype daarnaast ook getest.

Hoe komen de Lego blokjes aan over de lopende band?

De loopband waarover de blokjes aankomen staat op 50 cm hoogte en is 10 cm breed. Lego blokjes komen hierbij niet precies recht aan, maar waarschijnlijk wel liggend. Probeer ervoor te zorgen dat jullie machine werkt, ongeacht hoe de blokjes aankomen. Het lesmateriaal bevat een complete specificatie van de blokjes en de testopstelling, dus kijk daar ook even naar!

Moeten alle blokjes die over de lopende band aankomen ook in een van de verpakkingen? Of moet er voorgesorteerd worden?

Alleen de blokjes die ook daadwerkelijk in de verpakking moeten komen gaan de machine in. De blokjes hoeven dus alleen correct verdeeld te worden over de verpakkingen.

Mag de sorteermachine een gedeelte over de lopende band heen komen zodat we al kunnen beginnen met het sorteerproces?

Nee, dit mag niet. De lopende band staat op 50 cm hoogte, wat ook gelijk de maximale hoogte is van jullie prototype. De tekening met specificaties is overigens te vinden in het lesmateriaal.

Huijbregts Groep: Het etiket van de toekomst

Nog geen vragen toegevoegd

 

2e leerjaar

 

Defensie: Wereldwijde TamTam

Hoe heeft Defensie op dit moment contact met de lokale bevolking?

Defensie heeft op dit moment niet veel contact met de lokale bevolking! Als er contact is, is dat vaak met de belangrijkere mensen in de regio of mensen die erg veel over de regio weten.

Vrijwel al het contact gebeurt op dit moment face-to-face (bijvoorbeeld op straat) en soms is voor dit contact ook een tolk nodig. Militairen spreken namelijk niet altijd een taal die de lokale bevolking ook spreekt. Dit maakt het wel lastig: Militairen kunnen niet zomaar een gesprek met iedereen beginnen. Ook is het erg lastig om al die mensen in het echt te spreken. Bedenk je maar eens hoeveel militairen je nodig hebt als je in een land met iedereen wil kunnen praten…

Om het samen te vatten: Defensie heeft op dit moment dus eigenlijk helemaal geen goede oplossing om in contact te blijven met de bevolking in een missiegebied. Jullie verzinnen wat dat betreft dus een hele nieuwe, niet bestaande oplossing.

Wat voor apparatuur kan er gebruikt worden?

De apparatuur die op dit moment gebruikt wordt verschilt. Een tolk zal vrijwel altijd gebruikt worden in de huidige situatie (om de taalbarrière op te lossen), verder gebruikt Defensie wat nodig is. Er is geen standaard manier van communiceren: de apparatuur kan dus van alles zijn, zolang de bevolking het ook maar kan gebruiken.

Zijn er specifieke gebieden waar Defensie haar werk uitvoert? Zo ja, welke gebieden zijn dat?

Defensie kan op heel veel plekken missies uitvoeren. Het motto van de Koninklijke Marine betekent niet voor niets “zover de wereld strekt”. Defensie wil het systeem wat jullie gaan ontwerpen dan ook het liefst op zo veel mogelijk plekken in kunnen zetten. Jullie hoeven dus niet echt rekening te houden met een bepaald gebied. Kijk ook eens naar de huidige missies om een indruk te krijgen van wat Defensie allemaal doet!

Welke informatie hebben jullie nodig van de lokale bevolking?

In een gebied wil Defensie zowel informatie aan de lokale bevolking geven als informatie krijgen. Welke informatie dat is verschilt per missie. Wat voor soorten missies er allemaal zijn? Dat staat op de website van Defensie. Het is verder aan jullie zelf om te bedenken wat voor informatie jullie per soort missie belangrijk vinden.

Kunnen de mensen in een missiegebied goed lezen en/of schrijven?

Dit verschilt heel erg per missiegebied. In de regel is er altijd een gedeelte van de bevolking die dit kan, maar er zal ook altijd een deel zijn dat dat niet kan. Zelfs in Nederland kan een gedeelte van de bevolking niet lezen. Het systeem wat jullie maken moet dan ook (in bepaalde mate) geschikt zijn voor mensen die niet of minder goed kunnen lezen!

 

ProRail: Verstoppingsproof station

Hoeveel perrons en sporen moet het station hebben?

Het station moet twee perrons hebben en dus ook twee sporen, een voor elk perron. Het maakt daarbij niet uit of de perrons aan elkaar vast zitten of los van elkaar staan.

Mogen de treinen aangepast worden?

Jullie mogen de treinen aanpassen, maar zorg dat jullie dan goed kunnen uitleggen waarom dat nodig is en ook nadenken over de nadelen van het aanpassen van treinen. Hou ook in de gaten dat jullie oplossing focust op het ontwerp van het station en niet op het ontwerp van een nieuwe soort trein.

 

3e leerjaar

 

Universiteit Twente: High Tech Human Touch

Wat zijn de afmetingen van de testopstelling?

De precieze opstelling die op de testdag gebruikt wordt zal niet worden  prijsgegeven. Het is namelijk van belang dat de tools die gemaakt worden veelzijdig ingezet kunnen worden. In het lichaam kan je namelijk ook nooit precies weten wat je aan zult treffen en daardoor zijn veelzijdige tools essentieel. De afmetingen die van belang zijn worden wel al in de opdrachtomschrijving aangegeven. Zo moet de tool door een gaatje passen van 2 centimeter. Aangezien de ‘tumor’ ook uit het lichaam te halen moet zijn, mag er daardoor dus vanuit gegaan worden dat de diameter van de ‘tumor’ niet groter is dan 2 centimeter. Daarnaast moeten de tools tenminste 15 centimeter het lichaam in kunnen. Zolang jullie aan die vereiste voldoen, mag je ervan uitgaan dat je alle objecten / materialen in de testopstelling goed kunt bereiken. Om deze redenen zijn dus enkel deze afmetingen gegeven, en is de verdere uitwerking niet precies weergegeven.

Wat zijn de afmetingen van de tumor?

De afmetingen van de tumor zullen pas bekend worden bij de testdag. Je mag er echter wel vanuit gaan dat de tumor niet groter zal zijn dan 2 centimeter, aangezien de tumor ook nog uit het lichaam gehaald moet worden.

 

Platform WoW: Level 5

Mogen de voetgangers en/of fietsers via een brug of tunnel over het kruispunt?

Het ontwerp van het kruispunt moet volledig gelijkvloers zijn. Dit houdt in dat er géén gebruik gemaakt mag worden van een brug of tunnel in het ontwerp.

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?