Blog - eurekacup

Eureka!Day gaat digitaal

Aangepaste Eureka!Day door coronavirus: Eureka!Cup on Tour

De wereld en ook Nederland zijn op slot gegaan. Lockdown is het nieuwe woord dat overal opduikt. Misschien wordt het wel hèt woord van 2020. Lockdown betekent ook dat alle evenementen worden afgelast en daarmee ook de jaarlijkse Eureka!Day; de grote finale van het lesprogramma Eureka!Cup, waar 6 landelijke opdrachtgevers oplossingen zoeken voor hun opdrachten. Maar dit betekent niet dat het niet doorgaat! Daar hebben ruim 15.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs te hard voor gewerkt, dus … wij gaan digitaal.

Hoe het voorheen live ging …

Nu het niet meer is toegestaan fysieke evenementen te draaien, gaat iedereen kijken op welke manier dit is op te lossen. Is het mogelijk om het in een andere vorm te gieten? Moeten we per se bij elkaar komen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden? Of kunnen we het ook digitaal doen en de deelnemers toch mee laten doen? Nieuwe initiatieven ontstaan en zo ook bij Stichting Techniekpromotie en de Eureka!Day.

Elk jaar leggen 6 opdrachtgevers een probleem voor. Dit jaar zijn de opdrachtgevers: Rabobank, Ministerie van Defensie, OTIB, Politie, Ingenieursbureau Amsterdam en Kuijpers. In samenwerking met studenten van TU Twente en Stichting Techniekpromotie wordt voor deze problemen lesmateriaal geschreven. Dit lesmeteriaal isgratis te downloaden en iedereen is welkom om er mee aan de slag te gaan.  Dit jaar hebben ruim 15.000 leerlingen in de onderbouw havo/vwo aan deze opdrachten gewerkt en hebben zij oplossingen bedacht voor de problemen.

Tot dit jaar kwamen de beste teams naar de Eureka!Day om hun oplossing te demonstreren en aan een jury te laten zien hoe ze hiertoe gekomen zijn.

… en hoe het dit jaar digitaal gaat.

De Eureka!Day gaat dit jaar door als Eureka!Cup On Tour. Door het coronavirus kan de Eureka!Day als evenement helaas niet doorgaan en moesten we de deelnemende teams en ook de opdrachtgevers teleurstellen.

Maar desperate times ask for desperate measures dus wij zijn direct gaan brainstormen om van de nood een deugd te maken. De meest voor de hand liggende oplossing, nu iedereen thuis werkt en de computers overuren draaien, is een aangepast digitaal evenement. Voor de teams betekent dit, dat zij hun logboeken en videopresentaties via een platform aanleveren. De vrijwillige juryleden bekijken deze bestanden thuis in plaats van ‘live’. De beoordeling vindt op dezelfde manier plaats en uiteindelijk worden er per opdrachtgever 5 teams gekozen die naar de bedrijfsfinale op een locatie van de opdrachtgever mogen gaan, zodra de corona richtlijnen versoepeld zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat deze langer voortduren dan op dit moment bekend is. In dat geval zal ook de laatste beoordeling door de opdrachtgevers digitaal gebeuren en worden de winnaars telefonisch op de hoogte gebracht.

Tot 12 mei kunnen de teams hun bestanden nog aanleveren. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Wil je graag helpen bij het jureren, stuur dan een mail naar helpen@techniekpromotie.nl en ga mee met Eureka!Cup on Tour!

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?