FAQ - eurekacup

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vind je binnenkort de antwoorden op veelgestelde vragen.

Leerjaar 1

Platform WOW – De circulair ontworpen brug 

– Zijn er eisen aan de kosten van de brug? Nee.

Mag de brug zich ook in het buitenland bevinden? Ja.

Wat zijn de afmetingen van de brug?
De maquette (brug) wordt geplaatst op twee blokken met een onderlinge afstand van 80 cm (overspanning). De breedte van de blokken is 30 cm. Een precieze omschrijving van de testopstelling kan nog niet gegeven worden, aangezien de testopstelling nog ontworpen moet worden door studenten van het SUMMA college.

Wordt de sterkte/stijfheid van de brug getest?
Ja, deze wordt getest op de Eureka!Day. Op het juryformulier wordt alleen gelet op het gebruik van stevige constructie, zoals tuibruggen, vakwerkbruggen (het gebruik van driehoeken) of boogbruggen. Groepen dienen niet beoordeeld te worden op hun maquette bouwkwaliteiten. Voor groepen die niet naar de Eureka!Day komen, zijn er veel voorbeelden te vinden op het internet over hoe bruggen getest kunnen worden met gewichten. Deze testen zijn wel vaak destructief.

Hoeveel gewicht moet de brugmaquette in elk geval kunnen dragen?
Een precieze waarde hiervoor hebben we niet gegeven. Is de brug stevig genoeg geconstrueerd voor het type gebruikers? De test tijdens de finaledag geeft een indicatie van de stevigheid, maar de gebruikte materialen en het type constructie waarvoor is gekozen geven hierover de meeste informatie aan de jury.

Hoe wordt in de beoordeling rekening gehouden met de grootte van de brug?
Aan een brug over de Rijn worden andere eisen gesteld dan over een kleine rivier. De grootte van de brug die je herontwerpt is niet belangrijk. Een grote brug over een rivier is niet beter dan een kleine lokale brug. Maak de maquette voor de Eureka!Day in de aangegeven maten i.v.m. de test van de sterkte van de maquette.

Moet de maquette ook van afvalmaterialen gemaakt worden?
Dat is niet verplicht, maar het zou vermoedelijk pluspunten kunnen opleveren.

Hoe gemakkelijk is het om achter de materialen te komen, die in de brug zitten?
Je mag veronderstellingen/aannames maken over het materiaal in de brug. Het kan namelijk zijn, dat bouwplannen moeilijk te verkrijgbaar zijn. Uiteindelijk worden jullie beoordeeld op de gedachtegang van hergebruik en de circulaire economie.

Ministerie van Defensie – Het ‘zero footprint’ basiskamp

Wat wordt bedoeld met de tweede bestemming van de basis?
Het is belangrijk dat de leerlingen in hun ontwerp rekening houden met dat het kamp niet alleen als basiskamp gebruikt wordt maar nadat het als kamp heeft gediend een tweede bestemming/invulling krijgt. Dit moet naar voren komen in het ontwerp dat de leerlingen daarover na hebben gedacht. In het ontwerp moet terugkomen dat het basiskamp een tweede bestemming krijgt.

–   Hoe groot is een militaire basis? qua personen en oppervlakte
Hoe groot de militaire basis is en van welke voertuigen er gebruikt wordt gemaakt is naar eigen invulling. Het is makkelijk om een wat kleinere basis aan te houden in het ontwerp, dit omdat er wel met alles rekening moet worden gehouden. Stel je stalt er ook vliegtuigen dan is een landingsbaan ook van belang in het ontwerp.

–  Welke voorzieningen zijn er nodig, moet het volledig autonoom kunnen Werken?
Ja, de basis moet volledig autonoom kunnen werken.

Hoe kan je uitgaande stromen nuttig gebruiken, zoals het geproduceerde afval?
Een afvalstroom kan je nuttig gebruiken door het bijvoorbeeld te recyclen of het te gebruiken om energie mee op te wekken.

–  Hoe kan er gebruik gemaakt worden van natuurlijke energiebronnen?
Natuurlijke energiebronnen zijn bijvoorbeeld zonlicht, wind en water. Zonlicht kan je elektriciteit mee opwekken. En water en wind kan je ook op deze manier zo gebruiken.

Leerjaar 2

Politie – De agent van de toekomst

– Het scenario is een ‘perfect storm’. Kunnen ook delen van het scenario gekozen worden?
Als minimum moet de ontworpen oplossing de toekomstige agent de kans bieden om met alle geschetste situaties om te gaan. Het is natuurlijk wel mogelijk om het ontwerp voornamelijk op delen van het scenario te richten en deze verder uit te werken, zeker als dit de creativiteit en haalbaarheid van de oplossing bevorderd.

– Bij eisen is er sprake van prototype, bij uitwerking sprake van poster, digitaal ontwerp of animatie, wat wordt er precies verwacht?
Er staat: “De oplossing moet kunnen worden uitgewerkt in een prototype (denk bijvoorbeeld aan een miniatuur, 3D-model, fysieke oplossing)”, dat wil zeggen: de oplossing wordt niet puur in tekst uitgelegd. Daadwerkelijk een prototype maken is mogelijk.

Kuijpers –  Een helder overzicht

– Wat is het einddoel, qua presentatie; pitch/ presentatie/ voorbeeld maquette?
Je mag de presentatievorm zelf bepalen. Belangrijk is dat je aan de hand van de presentatie laat zien hoe het ontwerp werkt.


Leerjaar 3

Rabobank – Techniek voor ondernemers

– Wat valt er allemaal onder robotisering?
Robotisering zoals Rabobank het toepast richt zich vooral op het repeterende, routinematige en handmatige werk dat nu nog door collega’s gedaan wordt, maar eigenlijk ook heel goed door software kan gebeuren. Ook passen we het succes toe om additionele service te leveren aan onze klanten die we normaliter niet zouden geven omdat het met mensenhanden gewoonweg te duur zou worden. Denk hierbij aan proactief informeren per email/sms/WhatsApp over de status van een aanvraag (bv. van je hypotheek). Hiermee informeren wij de klant, die zo volledig op de hoogte is en niet meer actief hoeft te bellen met bijvoorbeeld de klantenservice. Een app ontwikkelen die aan bovenstaande bijdraagt kan dus heel goed, maar is dan wel een randvoorwaarde. Chatfunctionaliteit door een robot is bijvoorbeeld interessant of het automatisch verwerken van een aanvraag via de telefoon zodat je de klant blij maakt en de dagelijkse operatie efficiënter maakt.

Bouwend Nederland – De toekomstbestendige school

– Gaat het om inrichting van de school of cascobouw? Beide.

– Hoe kan het eindproduct digitaal gepresenteerd worden, waarom geen maquette?
Het digitale eindproduct kan gepresenteerd worden op een laptop of tablet (zelf regelen). Een maquette mag natuurlijk óók, maar een vereiste van het ontwerp is dat het digitaal ontworpen is. Vandaar dat het eindproduct sowieso digitaal gepresenteerd moet worden.

– Herbestemming: kan dat ook door het gebouw uit elkaar te halen en alle onderdelen een nieuwe bestemming te geven?
Herbestemming van het gebouw zelf kost minder energie, dus heeft nadrukkelijk de voorkeur.

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?