Jurering - eurekacup

Jurering Eureka!Day

Tijdens de Eureka!Day worden de teams op drie onderdelen beoordeeld:

 • Proces
 • Oplossing
 • Teamwork

Procesjury Eureka!Day 2018-2019

Proces
Bij dit juryonderdeel wordt het proces beoordeeld. Met het proces bedoelen we het traject dat jullie hebben doorlopen van het begin tot aan het eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek dat jullie gedaan hebben, welke afwegingen zijn er gemaakt, hoe zijn jullie tot het idee gekomen? In het lesboekje zijn de specifieke criteria weergegeven. Deze jurering duurt 10 minuten. De jury zal jullie vragen om de poster toe te lichten (dit hoeft geen uitgebreide presentatie te zijn, maar bereid het wel voor), vervolgens zal de jury vragen stellen. De winnende posters worden na afloop van de dag verzameld en aangeboden aan het bedrijf dat de opdracht heeft aangeleverd.

 • In 5 min. geven de kinderen een posterpresentatie over het proces.
 • Vervolgens krijgen de juryleden 5 min. om vragen te stellen.
 • Daarna hebben de juryleden 5 min. om het formulier in te vullen (de kinderen zijn dan klaar).

Oplossing
Bij dit juryonderdeel wordt door de jury bekeken welke oplossing het team heeft bedacht en het gebouwde prototype wordt getest op de opstelling. In de lesboekjes staan de te beoordelen punten vermeld. Deze jurering duurt 10 minuten. 5 minuten om het prototype op de opstelling te testen en 5 minuten waarin de jury vragen stelt aan het team.

 • In 5 min. doorlopen de kinderen de testopstelling en/of presenteren ze hun prototype (afhankelijk van de opdracht).
 • Vervolgens krijgen de juryleden 5 min. om vragen te stellen.
 • Daarna hebben de juryleden 5 min. om het formulier in te vullen (de kinderen zijn dan klaar).

Teamwork
Bij dit onderdeel worden jullie beoordeeld op teamwork tijdens een activiteit. Tijdens deze jurering krijgen jullie een opdracht die van tevoren niet bekend wordt gemaakt. De jury zal jullie tijdens deze opdracht beoordelen op taakverdeling, communicatie, samenwerking en uitstraling. De jurering duurt 10 minuten.

 • In 10 min. voeren de kinderen de teamworkopdracht uit (inclusief uitleg).
 • Daarna hebben de juryleden 5 min. om het formulier in te vullen.

Prijzen

Er worden 7 prijzen uitgereikt. Voor de 6 opdrachten wordt er per opdracht 1 Eureka!Cup uitgereikt. Het team dat het beste gescoord heeft op de onderdelen ‘Oplossing’ en ‘Proces’ wint de Eureka!Cup. Deze onderdelen tellen beiden voor 50% mee in het bepalen van de scores. Daarnaast wordt er een 1 teamworkprijs uitgereikt, gebaseerd op de jureringen tijdens de dag.

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?