Historie Eureka!Cup - eurekacup

Historie Eureka!Cup

In het World Year of Physics (2005) is een kleinschalige scholierenwedstrijd, Eureka!Cup, in het leven geroepen. Deze werd georganiseerd door de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Het succes van het project leidde tot de breed gedragen opvatting dat een dergelijk project gecontinueerd moest worden. De Technische Universiteit Eindhoven heeft deze taak voor Eureka!Cup 2007 op zich genomen. In 2009 is Eureka!Cup, met het oog op verdere professionalisering en verduurzaming, ondergebracht bij Stichting Techniekpromotie.

Stichting Techniekpromotie is een landelijke samenwerking waarin universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen hun krachten bundelen. Zij maken zich samen sterk voor wetenschap- en technniektalentontwikkeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Verder is Eureka!Cup onderdeel van de landelijke outreachactiviteiten van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV).

Onderstaande grafiek geeft inzicht in het aantal deelnemers aan de Eureka!Cup in de afgelopen jaren. Het lesmateriaal dat over de jaren ontwikkeld is, is vrij beschikbaar op deze website onder archief.

Historie

Grafische weergave van deelnemersaantallen

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?