Technasium - eurekacup

Technasium

De opdrachten van de Eureka!Cup zijn geschikt voor het technasium onderwijs. Een van de O&O-projecten (Onderzoek & Ontwerpen) in de onderbouw mag worden vervangen door een Eureka!Cup opdracht.

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?