Opdrachten - eurekacup

Opdrachten Eureka!Cup 2018-2019

Zes toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen dagen je uit! Help jij deze bedrijven om de volgende innovatieve stap te zetten binnen hun eigen vakgebied?

Hieronder vind je alvast in het kort wat de opdrachten zijn.

Leerjaar 1 – Platform WOW

De circulair ontworpen brug 

In Nederland worden tonnen aan bouwafval onnodig weggegooid of verbrand. Om dit te verminderen, wil de bouwsector in 2050 circulair zijn. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer! In deze opdracht bekijken jullie welke materialen worden gebruikt in een brug en hoe deze materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Platform WOW en de gemeente Rotterdam dagen jullie uit. Hoe voorkomen jullie onnodig bouwafval? Hoe houden jullie bij het ontwerp en bij de bouw al rekening met hergebruik in de toekomst? Hebben jullie ideeën over hoe en waar de leuning van een brug opnieuw kan worden gebruikt?

Leerjaar 1 – Ministerie van Defensie

Het ‘zero footprint’ basiskamp

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de bescherming en verdediging van Nederland. Om dat waar te maken is er veel meer nodig dan een leger. Achter de strijdmachten zit een brede organisatie: zo moeten de militairen op missie ook slapen, eten en verblijven. Een militair kamp, een “basiskamp”, is net een klein dorp. Zo zijn er bijvoorbeeld wegen, waterleidingen en elektriciteit, maar ook wachttorens en bruggen. Jullie gaan in deze opdracht een duurzaam basiskamp met een “zero footprint” ontwikkelen.

Leerjaar 2 – Politie – 

De agent van de toekomst

Hoe ziet de agent van de toekomst eruit? Wat voor uitrusting en materiaal gebruikt deze agent? Maar ook: welke nieuwe middelen heeft hij of zij om informatie te verkrijgen, contact met mensen te leggen, te schakelen tussen rollen en te (de)escaleren waar nodig? In deze opdracht gaan jullie hiermee aan de slag, met als basis een fictief toekomstscenario. Jullie agent van de toekomst zal moeten kunnen optreden in een drukke stad, waar net een voetbalwedstrijd heeft plaatsgevonden en een demonstratie bezig is. Het is aan jullie om met een creatief en realistisch ontwerp te komen!

Leerjaar 2 – Kuijpers – 

 Een helder overzicht

Schone lucht in een operatiekamer, een gezond binnenklimaat op een school, veiligheid en hygiëne bij voedselproductie, perfecte klimaatomstandigheden voor kunstwerken. Dit is mogelijk in gecontroleerde omgevingen waarbij installaties in werking zijn. Bij het aanleggen en onderhouden van deze installaties zijn meestal meerdere installatiebedrijven betrokken. Vaak mist er één duidelijk overzicht van de informatie die nodig is voor het onderhoud. Hoe kan deze informatie worden opgeslagen en up-to-date gehouden worden? Installatiebedrijf Kuijpers daagt jullie uit hier een slimme oplossing voor te verzinnen.

Leerjaar 3 – Rabobank – 

Techniek voor ondernemers

De Rabobank doet verschillende dingen om ondernemers te stimuleren om hun bedrijf te innoveren. Zo moedigt de bank bijvoorbeeld gebruik van machines aan in bedrijven, met het doel om bepaalde processen te automatiseren. Hiermee kunnen de kwaliteit en efficiëntie van het proces worden verhoogd. In deze opdracht vraagt de Rabobank aan jullie om na te gaan denken over hoe de robottechniek kan helpen bij het oplossen van bepaalde vraagstukken van ondernemers. De bank heeft drie scenario’s geschetst van ondernemers over de hele wereld die ergens mee zitten. Jullie gaan een van deze scenario’s kiezen en nadenken over een techniekgebaseerde oplossing voor deze ondernemers.

Leerjaar  3 – Bouwend Nederland – 

De toekomstbestendige school

Duurzaamheid, circulariteit en digitalisering, drie onderwerpen die een steeds belangrijkere rol spelen in de bouw. Veel scholen zijn hard toe aan nieuwbouw. Tegelijkertijd dalen de leerlingenaantallen, waardoor scholen krimpen. Dat betekent dat een nieuw schoolgebouw in de toekomst, als het aantal leerlingen daalt, een andere functie moet krijgen. Bouwend Nederland daagt jullie uit een duurzaam en circulair ontwerp te maken, voorzien van de nieuwste technologieën. Ontwerpen jullie de school van de toekomst?

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?