Opdrachten - eurekacup

Opdrachten Eureka!Cup 2020-2021

Zes toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen dagen je uit! Help jij deze bedrijven om de volgende innovatieve stap te zetten binnen hun eigen vakgebied?

Hieronder kun je in het kort lezen wat de opdrachten inhouden en vind je links naar de websites van de opdrachtgevers.

 

Het lesmateriaal komt begin oktober beschikbaar.

De opdracht van Rijkswaterstaat en Platform WOW is geschikt voor leerjaar 1 en 2 en zal op niveau worden beoordeeld.

 

Leerjaar 1 – Kuijpers 

Energieke toetjes

Heb je er ooit over nagedacht hoeveel energie het produceren van een toetje kost? De vraag naar duurzame producten stijgt. Een manier om te verduurzamen is restenergie niet verloren te laten gaan. De voedingsmiddelenindustrie kan een stap in de goede richting zetten met een circulaire oplossing voor restenergie. Kuijpers houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van technische installaties door heel Nederland. Bij deze opdracht gaan jullie een voedingsmiddelenbedrijf verduurzamen door een installatieplan op te stellen voor het uitwisselen van restenergie met de directe omgeving. Jullie maken dit zichtbaar voor de omgeving én de consument.

Leerjaar 1 – Rijkswaterstaat en Platform WOW 

De drone die Nederland beschermt

De natuur en het water hebben een grote invloed op stormvloedkeringen en zullen deze langzaam aantasten. Op dit moment wordt dit nog niet goed in beeld gebracht. Rijkswaterstaat en Platform WOW houden zich bezig met de waterwegen en infrastructuur in Nederland en het onderhoud van de stormvloedkeringen. Zij willen schade aan stormvloedkeringen voorkomen, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor ons land. Bij deze opdracht ga je aan de slag met het ontwerpen van een drone voor boven én onder water die data verzamelt over de invloed van het water en de natuur op de stormvloedkeringen. (Deze opdracht is geschikt voor leerjaar 1 en 2. Bij inschrijving voor ons programma zorgen wij voor jurering per leerjaar.)

Leerjaar 2 – Defensie

Navigeren zonder satellieten

Defensie beschermt wat ons Nederlanders dierbaar is en strijdt voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Nederland vormt de basis, maar het is ook goed voor ons koninkrijk als andere landen stabiel zijn. Daarom werkt Defensie ook ver over de grens aan vrede, vrijheid en veiligheid. Tijdens de missies is het van belang dat de militairen te allen tijde weten waar ze zich bevinden. Hierbij vertrouwen zij (net als jullie) vaak op het GPS-systeem op basis van satellieten. Helaas kan dit systeem worden verstoord of om andere redenen niet beschikbaar zijn. Aan jullie de taak om een systeem te ontwerpen waarmee je zonder satellieten toch kunt navigeren.

Leerjaar 2 –  Rijkswaterstaat en Platform WOW  

De drone die Nederland beschermt

De natuur en het water hebben een grote invloed op stormvloedkeringen en zullen deze langzaam aantasten. Op dit moment wordt dit nog niet goed in beeld gebracht. Rijkswaterstaat en Platform WOW houden zich bezig met de waterwegen en infrastructuur in Nederland en het onderhoud van de stormvloedkeringen. Zij willen schade aan stormvloedkeringen voorkomen, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor ons land. Bij deze opdracht ga je aan de slag met het ontwerpen van een drone voor boven én onder water die data verzamelt over de invloed van het water en de natuur op de stormvloedkeringen. (Deze opdracht is geschikt voor leerjaar 1 en 2. Bij inschrijving voor ons programma zorgen wij voor jurering per leerjaar.)

Leerjaar 3 – Politie

Strijd tegen online pesten

De Nationale Politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet in Nederland, het zorgen voor veiligheid en het verlenen van hulp. Zo houdt de Politie zich ook bezig met online pesten. Jongeren maken steeds meer gebruik van het internet en worden daar het slachtoffer van online pesten. Hierover is veel informatie beschikbaar voor jongeren, dit wordt echter nauwelijks gebruikt. Het is aan jullie om de afstand tussen de online informatie en de jongeren te overbruggen door middel van een online campagne. Daarbij leveren jullie een proof of concept van minimaal één technische toepassing.

Leerjaar  3 – Wij Techniek

Installeren door weer en wind

Door klimaatverandering zal het weer in Nederland extremer worden met drogere zomers en nattere winters. Hierdoor komen ook steden en dorpen voor nieuwe uitdagingen te staan. Hierbij kan je denken aan wateroverlast door extreme hoeveelheden regen. Voor Wij Techniek gaan jullie een slimme mix van herinrichting en een technische installatie ontwerpen voor het afvoeren en opslaan van water in de openbare ruimte.

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?