Planning - eurekacup

Planning

Begin december 2018 De opdrachten zijn bekend.
Half december 2018 De inschrijving is open, het lesmateriaal staat online en de factsheet kan gedownload worden.
Dinsdag 15 januari 2019 Docentendag.
Februari t/m woensdag 15 mei 2019 De leerlingen werken aan de opdracht.
Woensdag 20 februari t/m woensdag 27 maart 2019 Aanmelding teams voor Eureka!Day, daarbij uploaden van factsheet per team.
Begin april 2019 De scholen horen met hoeveel en welke teams ze kunnen deelnemen aan de Eureka!Day (als de factsheet akkoord is bevonden). Aansluitend start de registratie van leerlingen voor de Eureka!Day.
Vrijdag 26 april 2019 Sluiting registratie leerlingen.
Donderdag 16 mei 2019 Eureka!Day

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?