Eureka!Day docent - eurekacup

Eureka!Day

Tijdens de Eureka!Day presenteren de beste teams hun oplossing en ontwerpproces aan een deskundige jury. Daarnaast is er ook aandacht voor teamwork. De finaledag vindt plaats op 16 mei 2019. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Net als voorgaande jaren zal er voor de Eureka!Day een aparte inschrijving plaatsvinden. Vanuit de opdrachtgevers krijgen we steeds vaker terug dat er een groot niveauverschil zit tussen teams. De kwaliteit van de ontwikkelde concepten en prototypes die zij tijdens de finaledag beoordelen varieert sterk. Daarnaast is het elk jaar een gepuzzel om minimaal één finaleplaats per opdracht te reserveren voor alle ingeschreven scholen. Onze conclusie is dat het goed is een extra onderdeel toe te voegen aan de selectieprocedure van de Eureka!Cup, namelijk de factsheet.

De factsheet heeft als doel ervoor te zorgen dat de beste ideeën per school worden geselecteerd per opdrachtgever. Op deze manier zorgen we ervoor dat we de verwachtingen van de opdrachtgevers beter kunnen managen en daarmee vergroten we de kans dat ze in de toekomst weer willen deelnemen aan de Eureka!Cup als opdrachtgever. Ook vergroten we de kwaliteit van de finaledag en daarmee denken we ook aan een fijnere ervaring voor de teams.

In de factsheet beoordelen we door middel van 5 vragen hoe het stappenplan van de ontwerpcyclus is toegepast. We letten daarbij met name op het gevolgde proces en/of alle onderdelen en beoordelingscriteria zijn doorlopen zoals beschreven in het lesmateriaal. Je kunt als docent ervoor kiezen om 1 tot en met 3 teams te selecteren op school en deze door middel van de factsheet te nomineren voor een finaleplaats. Wij nemen in principe de ranking over (maar kunnen deze, indien nodig, aanpassen) en selecteren het team of de teams die daadwerkelijk mogen deelnemen aan de Eureka!Day. De deadline voor het inleveren van de factsheet is woensdag 27 maart 2019.

Houd verder rekening met de volgende zaken:

  • Voor de Eureka!Day wordt een maximaal aantal deelnemende teams per opdracht vastgesteld. Dit om te garanderen dat er voldoende tijd vrijgemaakt kan worden per team om hun ontwerp te presenteren.
  • Er zal een bijdrage van € 50,- per team worden gevraagd voor deelname aan de finaledag.
  • De deadline voor het inleveren van de factsheet is woensdag 27 maart 2019.
  • Je hoort begin april 2019 met hoeveel teams je aan de Eureka!Day kunt deelnemen.

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?