Programma

Wetenschappelijke en technologische vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo.

De Eureka!Cup is een landelijk programma van Stichting Techniekpromotie met wetenschappelijke en technologische vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo. Het programma laat toepassingen zien van wetenschap en technologie in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden vraagstukken ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is er zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

De scholen kunnen vanaf eind oktober aan de slag met de opdrachten van de Eureka!Cup. Voor deze opdrachten werken de leerlingen op school in teams van 4 of 5 leerlingen. Daarbij houden zij het proces bij in een logboek en geven zij een presentatie over hun product en proces.

Op sommige scholen, bijvoorbeeld Technasium-scholen, worden nog andere materialen beoordeeld, zoals een verslag. Het is aan de docent om te bepalen hoe de beoordeling op school gebeurt.

Planning

Een project duurt ongeveer 8 weken met gemiddeld 3 uur werk per week. De leerlingen werken in groepjes van minimaal 4 en maximaal 5 leerlingen. Ze doorlopen stap voor stap de ontwerpcyclus; ze doen onderzoek naar het vraagstuk, ze worden aangemoedigd innovatieve ideeën te bedenken en ze werken hun oplossing uit.

  • Eind oktober 2021

    Het nieuwe lesmateriaal staat online.

  • 20 april 2022

    Eureka!Day 2022

Meedoen

Wil je meedoen aan de Eureka!Cup, ga naar de pagina Meedoen voor meer informatie.

Stichting Techniekpromotie
We maken ons sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap & technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.

Einde Stichting Techniekpromotie

In verband met het eindigen van Stichting Techniekpromotie, wordt deze website op dit moment niet actief beheerd. Wel kunt u alle pagina’s bekijken.

Zodra er meer bekend is over het doorgaan van het Eureka!Cup programma binnen een andere organisatie, wordt hierover direct gecommuniceerd.

Bestuur Stichting Techniekpromotie