Programma

Wetenschappelijke en technologische vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo.

De Eureka!Cup is een landelijk programma van Stichting Techniekpromotie met wetenschappelijke en technologische vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo. Het programma laat toepassingen zien van wetenschap en technologie in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden vraagstukken ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is er zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

De scholen kunnen vanaf begin oktober aan de slag met de opdrachten van de Eureka!Cup. Voor deze opdrachten werken de leerlingen op school in teams van 4 of 5 leerlingen. Daarbij houden zij het proces bij in een logboek en geven zij een presentatie over hun product en proces.

Op sommige scholen, bijvoorbeeld Technasium-scholen, worden nog andere materialen beoordeeld, zoals een verslag. Het is aan de docent om te bepalen hoe de beoordeling op school gebeurt.

Planning

Een project duurt ongeveer 8 weken met gemiddeld 3 uur werk per week. De leerlingen werken in groepjes van minimaal 4 en maximaal 5 leerlingen. Ze doorlopen stap voor stap de ontwerpcyclus; ze doen onderzoek naar het vraagstuk, ze worden aangemoedigd innovatieve ideeën te bedenken en ze werken hun oplossing uit.

 • September 2020

  De korte omschrijvingen van de opdrachten worden bekend gemaakt.

 • 5 oktober 2020

  De nieuwe website en het lesmateriaal staan online.

 • November 2020

  Webinars met medewerkers van de opdrachtgevers.

 • 7 december 2020

  Aanmelding voor Eureka!Cup on Tour is mogelijk. Uploaden van de presentatie en het logboek is mogelijk.

 • 12 februari 2021

  Uiterlijke datum aanmelden voor Eureka!Cup on Tour.

 • 12 maart 2021

  Uiterlijke datum uploaden van de presentatie en het logboek.

 • 1 april 2021

  Alle inzendingen zijn voorzien van feedback.

 • April 2021

  Videogesprekken met medewerkers van de opdrachtgever.

 • Mei 2021

  Finales op locatie van de opdrachtgever.

Meedoen

Wil je meedoen aan de Eureka!Cup, meld je dan nu aan.

Stichting Techniekpromotie
We maken ons sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap & technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.